© 2020 by The Neurofeedback lab and clinic - London

  קליניקת גלים לטיפול ומחקר בנוירופידבק

 בשיטת יעל לנגפורד

מהו ניורופידבק?

מהי שיטת יעל לנגפורד

מה אני צריך לדעת כשאני מחפש טיפול ניורופידבק?

איזה סוג של מטפל אני מחפש ואיך להיזהר משרלטנות?

במה מיוחדת שיטת יעל לנגפורד ותחת איזה תחום בניורופידבק היא נמצאת?

איך אני יכול להתרשם מהטיפול והמחקר של מרכז גלים והאם אני יכול להגיע למפגש יעוץ מקדים?