קליניקת גלים לטיפול ומחקר בנוירופידבק

 בשיטת יעל לנגפורד

מהו ניורופידבק?

מהי שיטת יעל לנגפורד

מה אני צריך לדעת כשאני מחפש טיפול ניורופידבק?

איזה סוג של מטפל אני מחפש ואיך להיזהר משרלטנות?

במה מיוחדת שיטת יעל לנגפורד ותחת איזה תחום בניורופידבק היא נמצאת?

איך אני יכול להתרשם מהטיפול והמחקר של מרכז גלים והאם אני יכול להגיע למפגש יעוץ מקדים?